Etkinlik Programımız

 Serbest Zaman Etkinlikleri 
 Öğrenme Merkezlerinde gerçekleştirilen etkinlikler 
 Türkçe Dil Etkinlikleri 
 Müzik Etkinlikleri 
 Oyun Etkinlikleri 
 Fen ve Matematik Etkinlikleri (Gems Aktiviteleri, deneyler, gözlemler vs.)
 Sanatsal Etkinlikler 
 Proje Etkinlikleri 
 Mutfak Etkinlikleri 
 Kütüphane Etkinlikleri 
 Sosyal Sorumluluk Çalışmaları(Gazete ve kağıt toplama, cam şişe toplama, atık malzemeleri değerlendirme, yardım kurum ve kuruluşlarına yapılan destekler ve geziler v.s) 
 İlkokula hazırlık çalışmaları 
 Okula uyum çalışmaları(Oryantasyon Çalışmaları)