Uyguladığımız Eğitim Programımız

 • Okulumuz sınıf öğretmenleri üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği bölümlerinden mezun olup alanlarında deneyimli eğitimcilerden oluşmaktadır. Ders programları Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programı doğrultusunda yaş grupları dikkate alınarak hazırlanır ve sene başında velilere iletilir.

   Etkinlikler aylık olarak da mail yolu ile velilere ulaştırılır. Dahi Çocuklar Anaokulunda uygulanan sistem çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini esas alır ve eğitime bağlı öğretim ilkesinden yola çıkar.

  Okulumuz saat 08.00-17.30 arasında eğitim ve öğretim verir. Çocukların belli bir disiplin edinmeleri adına sabah en geç 09.30’da okulda olmaları gerekmektedir.

  Dahi Çocuklar Anaokulunda uygulanan ‘’Karakter Eğitimi Çalışmaları’’ çocukların karakter özelliklerinin belirlenerek bu doğrultuda her öğrenciye bireysel destek verilmesini sağlar. Bu çalışmalar sınıf öğretmenleri, sosyal etkinlik öğretmenleri ve rehber öğretmen işbirliği ile gerçekleştirilir.

  Tüm öğrencilerimiz gelişimsel açıdan öğretmenler ve rehber öğretmen tarafından izlenir, bilgileri dosyalanır. Bu dosyalar öğrencilerimiz ilkokula geçerken okul yönetimine iletilir.

  Ailelerle birlikte gerçekleştirilen çalışmalar okul-aile işbirliğini desteklerken aile-öğrenci ve arkadaşları arasında paylaşımlarda bulunulmasını da sağlar.(Atık malzeme kıyafet yarışması, proje çalışmaları v.s)

  Yıl içinde gerçekleştirilen etkinliklerin desteklenmesi ve sosyal yaşamı tanıyabilme amacıyla yıl içinde çeşitli çevre, kültür, bilgilendirme ve eğlence gezileri düzenlenir.