Veli Memnuniyet Anketi

VELİ MEMNUNİYET ANKETİ

 

Değerli Velimiz, sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için okuldaki uygulamalarla ilgili görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıdaki anket ifadelerini dikkatlice okumanızı ve "Tam(5)" "Çok(4)", "Orta(3)", "Az(2)", "Hiç(1)", seçeneklerinden size uygun olan birini (x) şeklinde işaretleyerek belirtmenizi rica ederiz. Tüm soruları eksiksiz ve samimiyetle doldurmanızı rica eder, katkılarınız için teşekkür ederiz.

 

 

S.N.

GÖSTERGELER

A) Okul/Kurum Hizmetlerine Ulaşma

TAM

5

ÇOK

4

ORTA

3

AZ

2

HİÇ

1

1

Okul idaresine ihtiyaç duyduğumda ulaşabilirim.

 

 

 

 

 

2

İhtiyaç duyduğumda rehberlik servisi ile görüşebilirim.

 

 

 

 

 

3

Okulun öğretmenlerine ihtiyaç duyduğumda ulaşabilirim.

 

 

 

 

 

B) İletişim (dinleme, dikkate alma, yanıtlama vb.)

TAM

5

ÇOK

4

ORTA

3

AZ

2

HİÇ

1

4

Okul yöneticileri ile iletişim kurabilirim.

 

 

 

 

 

5

Okul öğretmenleri ile iletişim kurabilirim.

 

 

 

 

 

6

Bizi ilgilendiren okul duyurularını zamanında öğrenebilirim.

 

 

 

 

 

C) Dilek, Öneri ve Şikayetler

TAM

5

ÇOK

4

ORTA

3

AZ

2

HİÇ

1

7

Okul ile ilgili dilek, öneri ve şikayetlerimi okula iletebilirim.

 

 

 

 

 

8

Okula ilettiğim dilek, öneri ve şikayetlerim dikkate alınır.

 

 

 

 

 

9

Okula ilettiğim dilek, öneri ve şikayetlerimle ilgili sonuca ilişkin bilgilendirme yapılır.

 

 

 

 

 

D) Güvenilirlik

TAM

5

ÇOK

4

ORTA

3

AZ

2

HİÇ

1

10

Okul yöneticilerine güvenirim.

 

 

 

 

 

11

Okulun öğretmenlerine güvenirim.

 

 

 

 

 

12

Okulun diğer çalışanlarına güvenirim.

 

 

 

 

 

E) Rehberlik ve Yönlendirme Hizmetleri

TAM

5

ÇOK

4

ORTA

3

AZ

2

HİÇ

1

13

Okulun öğretmenleri çocuğumun kişisel özelliklerinin ve yeteneklerinin farkındadır.

 

 

 

 

 

14

Okulda öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri yapılır.

 

 

 

 

 

15

Çocuklarımızın gelişim süreci ile ilgili yeterli sayıda seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlenir.

 

 

 

 

 

F) Güvenlik

TAM

5

ÇOK

4

ORTA

3

AZ

2

HİÇ

1

16

Okulda yabancı kişilere karşı güvenlik önlemleri alınır.

 

 

 

 

 

17

Okulda yangın ve doğal afetlere (Deprem, sel, vb.) karşı gerekli güvenlik önlemleri alınır.

 

 

 

 

 

18

Okul yolu ve çevresi (varsa okul servisleri) güvenlidir.

 

 

 

 

 

19

Okul içinde çocuğum güvendedir.

 

 

 

 

 

G) Kararlara Katılım

TAM

5

ÇOK

4

ORTA

3

AZ

2

HİÇ

1

20

Okul Aile Birliği, tüm velileri temsil eder.

 

 

 

 

 

21

Okulda öğrenciyi ilgilendiren konulara ilişkin alınacak karalarda görüşüm alınır.

 

 

 

 

 

22

Okulun vizyonunu bilirim ve paylaşırım.

 

 

 

 

 

23

Okulda velileri ilgilendiren kararlarda görüşüm alınır.

 

 

 

 

 

H) Öğrenci işleri

TAM

5

ÇOK

4

ORTA

3

AZ

2

HİÇ

1

24

Öğrenci devamsızlık bilgilerine ulaşırım.

 

 

 

 

 

25

Öğrenci notlarını takip edebilirim.

 

 

 

 

 

26

Öğrenci işleri ile ilgili belgeler (nakil, karne, mezuniyet belgesi vb.) zamanında düzenlenir.

 

 

 

 

 

27

Okul, öğrenci sağlık sorunu yaşadığında hassasiyet gösterir.

 

 

 

 

 

 

I) Ders Programları

TAM

5

ÇOK

4

ORTA

3

AZ

2

HİÇ

1

28

Okulda çocuklarımızın kazandığı bilgiler, günlük hayatta ve daha sonraki öğrenim hayatında

kullanılabilecek niteliktedir.

 

 

 

 

 

29

Okulumuzda hazırlanan günlük ders programları çocuklarımızın öğrenmelerine katkı sağlamaktadır.

 

 

 

 

 

J) Sınıf Ortamı

TAM

5

ÇOK

4

ORTA

3

AZ

2

HİÇ

1

30

Çocuğumuz anlamadığı bir şeyi öğretmenine sorabilir.

 

 

 

 

 

31

Sınıfımız fiziksel olarak yeterlidir.

 

 

 

 

 

32

Çocuğum, sınıfta görüş ve önerilerini ifade eder .

 

 

 

 

 

33

Sınıfımızda öğrenciler arası iletişim var.

 

 

 

 

 

K) Ders Araç-Gereçleri ve Donatım

TAM

5

ÇOK

4

ORTA

3

AZ

2

HİÇ

1

34

Okulumuz kütüphanesi donanımlıdır.

 

 

 

 

 

35

Sınıfta veya laboratuarlarda araç gereç bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

36

Derslerin işlenişinde görsel ve işitsel materyallerden (bilgisayar, projeksiyon,tepegöz vb.)

yararlanılmaktadır.

 

 

 

 

 

L) Ders Arası (dinlenme ve ihtiyaçlarını karşılama yeterliliği)

TAM

5

ÇOK

4

ORTA

3

AZ

2

HİÇ

1

37

Ders araları (teneffüsler) zaman açısından yeterlidir.

 

 

 

 

 

38

Ders aralarında öğrenciler ihtiyaçlarını giderebilmektedir.

 

 

 

 

 

39

Teneffüslerde bir sorun olduğunda nöbetçi öğretmenler hemen müdahale eder.

 

 

 

 

 

M) Okulun Fiziki Ortamı

TAM

5

ÇOK

4

ORTA

3

AZ

2

HİÇ

1

40

Okul temiz ve bakımlıdır.

 

 

 

 

 

41

Öğrencilerin sağlığı ve gelişimi açısından, okulun fiziki ortamı yeterlidir. (rutubetsiz,havalandırmalı, geniş, ferah vb..)

 

 

 

 

 

42

Okulumuzun bahçesi, spor salonu vb. alanları ders dışında da çocuklarımızın yararlanabileceği şekilde

düzenlenmiştir.

 

 

 

 

 

N) Kantin, Yemekhane ve Yatakhaneleri (varsa)

TAM

5

ÇOK

4

ORTA

3

AZ

2

HİÇ

1

43

Okul kantininde satılan malzemeler ihtiyaca uygundur.

 

 

 

 

 

44

Okul kantininde görevli kişiler öğrenciye güler yüzlü ve nazik davranırlar.

 

 

 

 

 

45

Çocuğumun bireysel ihtiyaçlarını karşıladığı mekanlar(kantin,yemekhane, yatakhane..vb.) temiz ve

sağlıklıdır.

 

 

 

 

 

O) Sosyal, Kültürel, Bilimsel ve Sportif vb. Faaliyetler (katılımcı veya izleyici olarak)

TAM

5

ÇOK

4

ORTA

3

AZ

2

HİÇ

1

46

Okuldaki sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler çocuklarımızın yeteneklerini geliştirecek şekilde düzenlenir.

 

 

 

 

 

47

Okulda çocuğumuzun farkında olmadığımız yetenekleri ortaya çıkar.

 

 

 

 

 

48

Çocuğumun, okulda düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmasına fırsat tanınır.

 

 

 

 

 

P) Değerlendirme, Ödül, Teşekkür, Takdir

TAM

5

ÇOK

4

ORTA

3

AZ

2

HİÇ

1

49

Çocuğumun okuldaki başarıları ödüllendirilir.

 

 

 

 

 

50

Okulda her türlü ödüllendirme objektif kriterlere göre yapılır.

 

 

 

 

 

R) Olumlu Davranış Kazanma

TAM

5

ÇOK

4

ORTA

3

AZ

2

HİÇ

1

51

Çocuğuma okulda milli ve manevi değerler kazandırılır.

 

 

 

 

 

52

Okulda sosyal sorumluluk bilinci ve birey olma özelliği kazandırılır.